Historie

De Firma Bos bestaat sinds 1922 en is opgericht door de heer L. Bos.

Hij startte het bedrijf als boer en werd al vrij kort daarop kolenhandelaar. Het bedrijf begon te groeien, paard en wagen werden aangeschaft en er werd personeel aangenomen om de kolen aan huis te kunnen bezorgen. In die tijd werd ook zoon L.F. Bos werkzaam binnen het bedrijf en er ontstond een samenwerking tussen vader en zoon.

De uitstekende locatie langs de Groene Kruisweg en het spoor van de toenmalige R.T.M. (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) zorgde ervoor dat aan de toenemende vraag naar kolen kon worden voldaan. Paard en wagen maakten plaats voor vrachtauto's en er werden loodsen gebouwd om de voorraad kolen te kunnen vergroten. Niet alleen particuliere klanten, ook bedrijven in en rond Rotterdam en op de Zuid-Hollandse eilanden werden bevoorraad.

Door de komst van huisbrandolie en later centrale verwarming, begon de vraag naar kolen af te nemen. Vader en zoon Bos besloten zich meer toe te leggen op het transporteren van, in eerste instantie huisbrandolie, maar later ook zand, grind, grond en suikerbieten. Het groeiende wagenpark bracht steeds meer reparatie- en onderhoudswerkzaamheden met zich mee, dit werd door de Firma Bos zelf uitgevoerd. Door de kennis en verstand van zaken kwamen steeds meer mensen uit de buurt hun auto aanbieden voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Zodoende ontstond het Auto- en Transportbedrijf L. Bos.

In 1977 liet de heer L.F. Bos een nieuw pand bouwen, het auto- en transportbedrijf konden nu nóg beter gecombineerd worden. Er werden nieuwe gereedschappen zoals bruggen aangeschaft en er konden auto's voor de verkoop in de showroom worden gezet. In die tijd was zoon S. Bos, de derde generatie, ook al jaren werkzaam in het bedrijf. Hij nam op 1 augustus 1987 samen met zijn vrouw M.J. Bos het nog altijd groeiende bedrijf over. Zij besloten korte tijd later te stoppen met het transportbedrijf, om zich meer te kunnen richten op het verkopen, onderhouden en repareren van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

Op 1 augustus 1998 komt de vierde generatie in beeld, zoon T. Bos. Het harde werken en leveren van goede service en kwaliteit worden hem door vader en moeder met de paplepel ingegoten. Na 10 jaar succesvol samenwerken met zoon T. Bos besluiten de heer S. Bos en zijn vrouw M.J. Bos te stoppen met hun activiteiten en het bedrijf op 1 augustus 2008 over te dragen aan hun zoon T. Bos.